@import url(fgg.css);

Forlaget
GIS & Geodata

Produkter

forsiden på Bogen om GIS og geodata
Klik for større

"Bogen om GIS & Geodata"

Thomas Balstrøm, Ole Jacobi & Lars Bodum

Udgivelsesår 1. oplag: 2006. 2. oplag 2010
ISBN 978-87-991446-0-0
328 s., 4-farvet tryk, gennemillustreret, hardback.
Forlaget GIS & Geodata
Vejl. udsalgspris: 398,00 kr. inkl. moms

Om indholdet:

Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med registeroplysninger og statistiske data via en geografisk reference. Der kan så samkøres information på tværs af databaser og eksempelvis foretages analyser af indkomstgrupper fordelt på alder og køn inden for forskellige administrative enheder, der kan udpeges særligt miljøfølsomme områder baseret på en række kriterier osv. I systemerne findes der også værktøjer til beregning af korteste vej i vejnetværk og analyser på cellebaserede data som eksempelvis digitale højdemodeller.

I denne første dansksprogede lærebog gives der en introduktion til de basale begreber i forståelsen af GIS eksemplificeret ved fokus på danske, færøske og grønlandske geodata. Introduktionerne omfatter lagringen af en abstraktion af den virkelige verden i computeren, forståelsen af afbildninger af den runde Jord på et plant kort og metoder anvendt til topografisk kortlægning i historisk tid. Derefter er der en beskrivelse af lagringen af geodata i databaser, analysemetoder, kartografiske principper, metadata (data om data) og udvalgte eksempler på geodata til brug for den offentlige forvaltning, private virksomheder og borgere. Bogen afrundes med en perspektivering om mulighederne i fremtidens brug af GIS og geodata, som desværre ikke har den fortjente nationale bevågenhed.

Målgruppen

Bogen henvender sig til alle som ønsker en introduktion til begreber i forståelsen af GIS og geodata. Den er primært skrevet til undervisningsbrug ved de højere læreanstalter, men vil også kunne læses med stort udbytte af professionelle eller nysgerrige borgere, som ønsker at få et overblik over en teknik i hastig udvikling.

Eksempler på sider fra bogen (pdf)

Forord
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 6
Kapitel 7

Anskaffelse

Bogen er stort set udsolgt og kan kun anskaffes ved henvendelse via mail til tb@gis-geodata.dk

Links til omtaler

Rettelser til bogen

Rettelsesblad til 1. oplag